Regulamin opłacania składek Klubu Szermierzy Warszawianka od 01.09.2022 r.

Wpisowe

 • Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków klubu 100zł/osoby

Opłaty miesięczne

 • Członek Zwyczajny (zawodnicy wyczynowi) 250 zł/miesięcznie/płatne przez cały rok;
 • Członek Wspierający (weterani – treningi 1x w tygodniu w piątek) 120 zł/miesięcznie/płatne przez cały rok;
 • Uczestnik rekreacyjny 300 zł/miesięcznie/płatne za miesiąc, w którym uczestniczy;

Zwolnienia i ulgi

 • w przypadku opłacenia jednorazowo składek członkowskich za rok z góry (do 10 września) za jednego członka zwykłego, roczna opłata wynosi 2500 zł.
 • w przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza dwoje członków zwyczajnych (rodzeństwo) miesięczna opłata składki wynosi 350 zł/miesiąc płatne przez cały rok.
 • w przypadku opłacenia jednorazowo składek członkowskich za rok z góry (do 10 września) za dwoje członków zwykłych (rodzeństwo), roczna opłata wynosi 3500 zł.
 • w przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza troje i więcej członków (wyłącznie rodzeństwo) opłata wynosi 450 zł/miesiąc płatne przez cały rok.
 • w przypadku opłacenia jednorazowo składek członkowskich za rok z góry (do 10 września) za troje i więcej członków zwykłych (rodzeństwo), roczna opłata wynosi 4500 zł.
 • w przypadku zdobycia medalu indywidualnego lub drużynowego Mistrzostw Polski medalistom zostaje obniżona składka członkowska do wysokości 150 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy od miesiąca 1 września do 31 sierpnia roku następnego płatne przez 12 miesięcy.
 • w przypadku zakończenia sezonu w pierwszej 16 oficjalnej listy Polskiego Związku Szermierczego zostaje obniżona składka członkowska do wysokości 150 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy od miesiąca 1 września do 31 sierpnia roku następnego płatne przez 12 miesięcy.
 • w przypadku kwalifikacji i startu na  Mistrzostwach Europy lub Świata w swoich kategoriach wiekowych, uczestnikom zostaje obniżona składka członkowska do wysokości 150 zł /miesięcznie na okres 12 miesięcy od miesiąca 1 września do 31 sierpnia roku następnego płatne przez 12 miesięcy.
 • dla zawodników uczęszczających do CLXIV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie składka miesięczna wynosi 100 zł.
 • wszyscy członkowie zobowiązani są do opłacania składek przez cały rok.

Wpłaty należy dokonywać przelewem:

Santander Bank Polska .
Numer konta 81 1090 1870 0000 0001 2603 5412
(w opisie podajemy Imię i Nazwisko oraz okres)

Szczegółowy regulamin dostępny w siedzibie Klubu