To dzięki ich wsparciu możemy stawać się lepszymi

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez

Klub Szermierzy Warszawianka współfinansuje m.st. Warszawa

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez
Klub Szermierzy Warszawianka współfinansuje

URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Mokotów