Opłaty składek w roku 2016/2017

 

Na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Klubu, informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. obowiązują nowe wysokości składek członkowskich:

Wpisowe

 • Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków klubu 100 zł/osoby

Opłaty miesięczne

 • Członek Zwyczajny 150 zł/miesięcznie/płatne przez cały rok;
 • Członek Wspierający 50 zł/miesięcznie/płatne przez cały rok;
 • Uczestnik rekreacyjny 250 zł/miesięcznie/płatne za miesiąc w którym uczestniczy;

Zwolnienia i ulgi

 • w przypadku opłacenia jednorazowo składek członkowskich za rok z góry za jednego członka zwykłego, roczna opłata wynosi 1500 zł.
 • w przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza dwoje członków zwyczajnych (rodzeństwo) miesięczna opłata składki wynosi 225 zł/miesiąc płatne przez cały rok.
 • w przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza troje i więcej członków (rodzeństwo) oplata wynosi 300 zł/miesiąc płatne przez cały rok.
 • w przypadku opłacenia jednorazowo składek członkowskich za rok z góry za dwoje członków zwykłych, roczna opłata wynosi 2250 zł.
 • w przypadku opłacenia jednorazowo składek członkowskich za rok z góry za troje i więcej członków zwykłych, roczna opłata wynosi 3000 zł.
 • w przypadku zdobycia medalu indywidualnego, lub drużynowego Mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych, medalistom zostaje obniżona składka członkowska do wysokości 50 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy od miesiąca 1 września do 31 sierpnia roku następnego płatne przez 12 miesięcy.
 • w przypadku zakończenia sezonu w pierwszej 16 oficjalnej listy Polskiego Związku Szermierczego zostaje obniżona składka członkowska do wysokości 50 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy od miesiąca 1 września do 31 sierpnia roku następnego płatne przez 12 miesięcy.
 • w wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek do Zarządy Klubu, opłata członkowska może być obniżona do minimalnej kwoty miesięcznej lub całkowicie zniesiona.
 • członkowie wspierający zobowiązani są do opłacania składek przez cały rok.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w klubie lub przelewem:

Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta 81 1090 1870 0000 0001 2603 5412
(w opisie podajemy Imię i Nazwisko oraz okres)

Szczegółowy regulamin dostępny w siedzibie Klubu