Drużynowe srebro w Olsztynie dla Warszawianki

Oddaj swój 1 % podatku na Klub Szermierzy Warszawianka

W tym roku Klub Szermierzy Warszawianka nawiązał współpracę z Fundacją Partnerstwo, dzięki czemu możemy pozyskać 1% podatku dla naszego Klubu.

Co do samej Fundacji, celem jej działania jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych, dzięki którym zawodnicy Klub Szermierzy Warszawianka, będzio mogła dofinansować rozwój fizyczny naszej młodzieży. Wszystkich zachęcamy do uczestnictwa. Numer KRS jest numerem Fundacji

Jak to działa?

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – wpisać nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305 – 309, PIT-36L – poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).

Przykład poniżej jak wypełnić PIT

1% na Klub Szermierzy Warszawianka
1% na Klub Szermierzy Warszawianka

 

Co dalej?

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.

W roku 2017 Fundacja Partnerstwo przekazała środki w wysokości 3664 zł.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!